We run more private classes than public classes, and we have different ticket options based on purchasing power globally. Take advantage of our Retraining Programs and Advocate Programs!
Home > Trainers > Fredrik Wendt

Fredrik Wendt

“Jag vill se och bidra till frigörandet av varje människas inneboende förmåga, vilja, glädje, kreativitet och välmående.”

Fredrik Wendt är en agil systemutvecklare som undervisar, talar och håller workshops inom bl a mobbprogrammering, testdriven utveckling (TDD), continuous integration och delivery, refactoring och clean code. De senaste senaste åren har han jobbat med att utveckla flera team från olika företag i Göteborgsregionen. Fredrik drivs av att se människor – individuellt och i grupp – växa och utvecklas.

fredrik.wendt@proagile.se+46 702 778511

Trainer History

More about Fredrik Wendt